Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2016

iguana
9667 a7b5
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viabrzask brzask
iguana
Reposted fromweightless weightless viabrzask brzask
iguana
grafika love
Reposted fromweightless weightless viabrzask brzask
iguana
0351 031b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
iguana
-Jaka jest twoja główna wada?
-Bycie skurwysynem w połowie. Nie masz pojęcia, jakie to upokarzające być podłym z dobrym sercem. Strasznie rozpierdala i zabiera energię
— Andrzej Saramonowicz, Chłopcy
Reposted fromaskman askman viadifferent different
iguana
2372 1f5f 500
iguana

Self love and body positivity illustrations by Kelly Bastow
Reposted fromCM12 CM12 viamakemewannadie makemewannadie
iguana
iguana
4817 9873
iguana
Myślę, że to głupie ze strony kobiet by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze, i zawsze były. Cokolwiek dasz kobiecie ona uczyni to jeszcze lepszym. Jeśli dasz jej spermę, da Ci dziecko. Dasz jej zakupy, ona da Ci posiłek. Dasz jej uśmiech, ona da Ci swoje serce. Mnoży i powiększa wszystko co jej się da. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna.
— William Golding
iguana

cptjamestkirk:

#are you kidding me?

iguana
6781 72d6
iguana
4838 bdbe
iguana
Jeśli człowiek dużo milczy, później nie ma odwagi się odezwać.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamakemewannadie makemewannadie
iguana
iguana
4822 3d70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
iguana
5759 5925
iguana
6616 1808
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
iguana
iguana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl