Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

iguana
iguana
8239 d86b 500
by Daniel Clarke
Reposted fromzusnA zusnA viaitmakesmecalm itmakesmecalm
iguana
5103 73eb 500
puffing
iguana
Kiedy pijesz alkohol , pożyczasz radość z dnia jutrzejszego
— S.
iguana
8337 917d
iguana
7928 ec57 500
iguana
3620 a48a
Reposted fromwstawaj wstawaj viadifferent different
iguana
0293 796a 500
Reposted fromhormeza hormeza viabarock barock
iguana
grafika hope, movie, and quote
Reposted fromweightless weightless viabarock barock
iguana
2674 bdb1 500
iguana
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Bukowski Charles
iguana
iguana
Jeżeli ktoś jest dla ciebie niemiły, ty bądź miła i uśmiechnij się do niego. Zobaczysz nie będzie wiedział, jak się ma zachować.
— Anna Ficner-Ogonowska – Alibi na szczęście
iguana
Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Robert Więckiewicz dla Zwierciadła
6634 da79 500

Bruno Barbey, Poland 1981

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatwice twice
iguana
3286 e0b6 500
Reposted fromoll oll viatwice twice

September 09 2016

iguana
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
iguana
4022 1a76
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaretaliate retaliate
iguana
5792 0bfc 500
Reposted fromkiteandra kiteandra viaretaliate retaliate
iguana
3011 55da 500
Reposted fromjordana jordana viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl