Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2016

iguana
0016 2c73
iguana

June 15 2016

iguana
1616 61ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
iguana
iguana
iguana
iguana
iguana
iguana
- Jesteś typem samotnika?
- Zdecydowanie tak, ale czasami lubię wejść sam w środek tłumu, tego kokonu. Jestem sam, ale potrzebuję od czasu do czasu ludzi czy miasta. Muszę mieć jednak swoją własną przestrzeń.

-A Ty w ogóle lubisz ludzi?
- Nie bardzo. (śmiech)
— Ørganek
0976 6ec6 500

exercicedestyle:

stefan bourson

iguana
iguana
2080 7655 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via100suns 100suns

March 03 2016

iguana
Nie miała w zwyczaju darzyć mężczyzn miłością. W przeszłości kilku się w niej zakochało, ona jednak tylko ich lubiła albo pożądała - nic ponadto. (...) Podobał jej się męski podziw i galanteria, bardzo lubiła seks i pielęgnowała w sobie niewzruszone przekonanie, że pewnego dnia spotka mężczyznę, obok którego będzie chciała się budzić co rano do końca życia. Choć nie była osobą religijną, żarliwie wierzyła w to, iż tak się stanie. Była gotowa czekać - nie na księcia z bajki ani filmowego gwiazdora z gruby portfelem, ale na mężczyznę, któremu mogłaby spojrzeć w oczy i powiedzieć: "Jesteś moim domem".
— Jonathan Carroll "Ucząc psa czytać"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapsychodelik psychodelik
iguana
0451 5ac0
Reposted fromscorpix scorpix viapsychodelik psychodelik
iguana
iguana
5875 57c2
Reposted frompeper peper viapsychodelik psychodelik
iguana
A mogłem, kurwa, spać do oporu. To nie, ambicji się zachciało. Gówniany ten dzień, oj gówniany.
— Michał Juszczyk
iguana
6934 0137
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
iguana
6047 477f
Reposted fromzciach zciach viaretaliate retaliate
iguana
4656 2ee1
Reposted fromolakocie olakocie viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl