Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou
iguana
7485 ef36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
iguana
iguana
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairmelin irmelin
iguana
0466 ed3d 500
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
iguana
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viairmelin irmelin
iguana
0953 a249
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPecon Pecon
iguana
8001 7583 500
Reposted fromsosna sosna viaPecon Pecon
iguana
3749 f000 500
Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.
iguana
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
iguana
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa viascorpix scorpix
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viarealityisabitch realityisabitch
iguana
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaerotyzm erotyzm
iguana
Przyjmujemy zwykle dwie strategie szukania sensu – czyli szczęścia – w życiu. Pierwsza: ustawiasz standardy jak najwyżej i próbujesz im sprostać. Powiedzmy, że twoim standardem literackim jest nagroda Nike. Pięknie. Tyle że jeśli nagroda Nike decyduje o twoim szczęściu i spełnieniu, to szczęśliwy będziesz raz w życiu, jak tę Nike dostaniesz. Ani grama więcej. Takie strategie maksymalistyczne są, paradoksalnie, strategiami ograniczającymi, wręcz samobójczymi. Iwaszkiewicz, Márai – nieszczęśliwi. Być może dlatego, że wielki intelekt podsuwał im wysokie standardy, do których świat nie pasował. Żadna kobieta nie będzie tak wspaniała jak Kławdia Chauchat z „Czarodziejskiej góry”. Więc jeśli to jest twój cel, to skazujesz się na klęskę. Nie zwiążesz się z madame Chauchat, bo to nierealne. Ale też nie pokochasz do końca innej kobiety, bo to już nie będzie to.
Strategia druga jest taka: zrobić ze sobą coś takiego, żeby umieć być szczęśliwym z powodu wypicia filiżanki zielonej herbaty. Jeśli to umiesz, to możesz być szczęśliwy codziennie. I to dwa razy dziennie.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku via100suns 100suns
iguana
1989 88ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via100suns 100suns
iguana
iguana
2724 d936 500
Reposted fromoll oll viarichardm richardm
iguana
iguana
1098 612d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl